Het is de week van de psychiatrie met dit jaar het thema: ‘Betekenisvol meedoen’.

Dit staat voor dat mensen met een mentale uitdaging meer mee kunnen gaan doen in de samenleving. Dit thema sluit aan bij discussies die gevoerd worden over wat goede zorg is. Het gaat niet meer alleen over de kwaliteit van zorg, maar ook over de kwaliteit van leven.

Onze Trainee Albert Dreijer voert zijn Project uit bij GGZ Rivierduinen. Hij vervult hier de rol van Manager Algemene Zaken en is onder andere verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen ten aanzien van patiëntenzorg en bedrijfsvoering in de regio Holland Rijnland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zorgen voor een gezonde financiële bedrijfsvoering en het op efficiënte wijze inzetten van personeel en middelen.

GGZ Rivierduinen biedt geestelijke gezondheidszorg aan inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. Albert houdt zich bezig met de poli kinderen en jeugd, maar de organisatie biedt zorg aan jong en oud met uiteenlopende zorgvragen. Met betrekking tot het thema ‘Betekenisvol meedoen in de samenleving’ geeft Albert aan dat er veel breder moet worden gekeken dan alleen de cliënt die een ‘probleem’ heeft. Vaak zie je dat er veel partijen betrokken zijn. Bij jeugdigen zijn dit bijvoorbeeld school, vrienden, broers en zussen, en ouders. Eigenlijk zou je met alle betrokkene in gesprek willen gaan om een goed beeld te krijgen van de redenen achter het vertoonde gedrag van het kind.

“Wij als GGZ proberen handvaten en tools te bieden, niet alleen aan de cliënt maar aan alle betrokken partijen. Pas dan kan je iemand echt goed helpen.”

De balans tussen kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven is ook een belangrijke vraag binnen de GGZ. Wat gebeurt er na de behandeling? Volgens Albert is de GGZ dus niet te vergelijken met zorg vanuit een andere arts. Het is niet zo dat een cliënt binnenkomt met een probleem, behandeld wordt en genezen wordt verklaard. Er worden handvaten gegeven om de aangeleerde technieken te blijven inzetten, voor zowel de cliënt als de omgeving. Door het bieden van hoge kwaliteit zorg, wordt er bijgedragen aan kwaliteit van leven, niet alleen nu, maar ook voor later.

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.