Privacy en disclaimer

Privacybeleid van de besloten vennootschap High Select

Bij High Select zijn wij ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit privacybeleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als u onze website bezoekt of gebruikt, u inschrijft als kandidaat of opdrachtgever, een (chat)gesprek aanvraagt of een verzoek (formulier) om contact indient. Ook leggen wij hierin uit waarom we deze gegevens verzamelen, met wie we deze gegevens delen en door wie en hoe deze verwerkt worden. Wij zijn transparant in onze werkwijze en hopen dat u hier begrip voor heeft. Uiteindelijk is het ons doel om uw gebruikservaring te verbeteren en u de best mogelijke dienstverlening te kunnen verstrekken. Dit privacybeleid is dan ook op alle (en alleen) diensten van High Select van toepassing. Wij zijn hiermee niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, partners en bronnen. High Select heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: CBP).

Gegevensverzameling, verwerking & gebruik

Wanneer u onze website bezoekt, u inschrijft als kandidaat of opdrachtgever, een (chat)gesprek aanvraagt, een verzoek (formulier) om contact indient of gebruik maakt van de diensten van High Select – waaronder: arbeidsbemiddeling, werving & selectie, detachering en uitzending – dan vragen wij u om bedrijfs- en persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door High Select gebruikt om u en uw organisatie zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen op onze server en in één van onze (data)managementsystemen, zoals Loket (Financiële administratie), AFAS Profit (CRM systeem), SHS Cloud (Werknemers Cloud met webmail), Extranet (Database Werving en Selectie), website (Buitengewoon concept). De volgende gegevens (kunnen) worden verzameld en vastgelegd in één van onze databases:

 • Uw (voor- en achter)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, Curriculum Vitae (CV), diploma, werkervaring en opleidingen, kopie ID/paspoort, foto, burgerlijke staat, nationaliteit, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Gegevens over beschikbaarheid, opleiding, werkervaring, nevenactiviteiten en arbeidsverleden;
 • Bankrekening (IBAN) nummers en andere informatie om betalingen en facturatie te kunnen verrichten;
 • Automatisch gegenereerde gegevens over websitegebruik en internetgedrag;
 • Overige gegevens als daar door de betrokkene toestemming voor is gegeven;

Naast de verzamelde gegevens, gebruikt High Select ook automatisch gegenereerde gegevens voor analytische en statistische doeleinden. Vanzelfsprekend komt dit ten goede voor de verbetering van onze dienstverlening. Deze gegevens worden uitsluitend geanonimiseerd aan derden verstrekt en zijn nooit tot u als persoon herleidbaar. Hiervoor wordt ten alle tijden vooraf expliciet toestemming gevraagd.

High Select legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals een foto, video, ander beeldmateriaal of bestanden) vast na expliciete toestemming van de betrokkene. Indien u beeldmateriaal of bestanden uploadt, geeft u hiermee toestemming voor het verzamelen, verwerken en beheren hiervan. Alleen met uw expliciete toestemming worden deze gegevens verstrekt aan derden.

Doeleinden

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken gegevens om:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
 • Zowel werk- en opdrachtgevers als Trainees en kandidaten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
 • Gewerkte uren te kunnen registeren en deze te kunnen uitbetalen of factureren;
 • U de gewenste e-mailcommunicatie en nieuwsbrief van High Select te kunnen sturen;
 • Werk- en opdrachtgevers op de hoogte te houden van de dienstverlening van High Select en nieuws, blogs en evenementen omtrent de (arbeids)markt;
 • Trainees en kandidaten op de hoogte te houden van interessante vacatures en opdrachten, maar ook op de hoogte te kunnen brengen van sollicitatiegesprekken en voorstelrondes.
 • Geautomatiseerde en geanonimiseerde gegevens te gebruiken ten behoeve van betaalde en onbetaalde display en advertising campagnes van High Select;

High Select verzamelt of gebruikt geen gegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid, tenzij we hier van te voren expliciet toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.

Derden

High Select werkt samen met de volgende derden (waaraan uw gegevens kunnen worden verstrekt):

 • High Select is een onderdeel van de holding Korner Beheer B.V..
 • Bedrijven die deel uitmaken van of verbonden zijn met de holding Korner Beheer B.V. Hieronder vallen: Talent voor Zorg B.V. en Zorg Traineeship B.V..
 • Software ontwikkelaars en leveranciers van High Select, waaronder: SHS Systems, CloudResident, Buitengewoon Concept, Loket en AFAS Profit.
 • Klanten, werk- en opdrachtgevers van High Select. Zij ontvangen via e-mail of telefonisch profielschetsen en –dossiers met hierin (persoons)gegevens.
 • Kandidaten, Trainees en werknemers van High Select. Zij ontvangen via e-mail of telefonisch informatie over mogelijk interessante projecten.

Alle betrokkenen, zowel kandidaten als opdrachtgevers, kunnen ten alle tijden hun CV en persoonsgegevens uit de database inzien, aanpassen of zelfs laten verwijderen.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan in dit Privacybeleid vermeldt. In enkele gevallen kunnen gegevens wel intern binnen High Select gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en uw privacy te respecteren.

Website en domeinnamen

High Select heeft een website met twee databases (AFAS Profit en Extranet). Op dit moment zijn de volgende website en domeinnamen in het bezit van High Select: www.highselect.nl en www.highselect.com. Daarnaast maakt High Select gebruik van koppelingen naar www.hbovtraineeship.nl en www.talentvoorzorg.org en in zoekmachines (o.a. Google, Bing en Yahoo) met betrekking tot het werven, selecteren, uitzenden en detacheren van Trainees. Verder maakt High Select gebruik van online vacaturesites, als: Magnet.me, Indeed, Jobbird, Jobfish, Vacaturedirect en van vacatures, die uitgezet worden bij diverse relevante studieverenigingen. Tenslotte maakt High Select gebruik van social media kanalen als: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Cookies & automatisch gegenereerde gegevens
Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van High Select kunnen uw desktop, laptop of bestanden niet beschadigen. High Select plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de gewenste diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies kunnen of moeten worden geplaatst, dan vragen daarvoor vooraf uw toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Automatisch gegenereerde gegevens

Onze website(s) maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de site(s) gebruiken. Hiervoor verzamelen we gegevens zoals uw IP-adres, het type browser, het computersysteem dat u gebruikt, de herkomst van de bezoeker en de bezochte pagina’s op de website(s). Deze automatisch gegenereerde gegevens worden vervolgens gebruikt om de website(s) optimaal te laten functioneren voor uw gebruik, maar ook bedrijfs- en persoonsgegevens verder te verrijken en te actualiseren. Daarnaast kan het zo zijn dat deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van het optimaliseren van retargeting campagnes, zoals displays en andere vormen van advertising. High Select plaatst op haar website(s) en domeinnamen geen cookies ten bate van andere partijen, zoals grote affiliate en (programmatic) advertising netwerken.

Aansprakelijkheid

Het Privacybeleid van High Select is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website(s) en databases. Eventuele aanpassingen of veranderingen van deze sites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacybeleid. Om die reden is het raadzaam om met enige regelmaat opnieuw het beleid op onze website(s) te raadplegen.

High Select biedt alle bezoekers en betrokkenen (opdrachtgevers en kandidaten) de mogelijkheid tot het inzien, aanpassen en/of verwijderen van bedrijfs- en persoonsgegevens die aan ons is verstrekt. Een verzoek tot het aanpassen en verwijderen van gegevens kan worden ingediend (voor de procedure, zie het slotartikel “vragen en feedback”) en de betreffende gegevens zullen worden aangepast of verwijdert zolang High Select wettelijk toegestaan is om dit te doen.

De website van High Select bevat links naar andere websites. High Select is geen geval verantwoordelijk voor de werkwijze van deze websites met betrekking tot privacy. Wij adviseren om bij het verlaten van de website van High Select en het direct, dan wel via een redirect, bezoeken van websites van derden altijd eerst het Privacybeleid van de betreffende partij te lezen.

Content op de eerder genoemde websites en domeinnamen mogen door High Select ten alle tijden worden gewijzigd of worden verwijderd. High Select is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content op de website(s) van derden, evenmin voor de beschikbaarheid of (beperkte) toegang van website(s) of pagina’s.

High Select doet alles binnen haar bereik om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te beveiligen en die veiligheid ook continu te waarborgen. Derhalve kunnen wij niet voor 100% garant staan voor de veiligheid van de door uw verstuurde gegevens en informatie.

Wet- en regelgeving buiten de EU

High Select maakt onder andere gebruik van Google Analytics en Adwords. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. High Select kiest deze partijen en haar partners voor onder andere marketing en communicatie zorgvuldig. Hierbij doen we onze uiterste best om de Europese wet- en regelgeving met betrekking tot privacy in acht te nemen.

Vragen en feedback

High Select controleert regelmatig of we als organisatie aan de geldende wet- en regelgeving en aan ons eigen Privacybeleid voldoen. Wilt u uw bedrijf- en persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Dan kunt u dit ten alle tijden doen door in de voet van een door High Select verstuurde e-mail te klikken op “uitschrijven” of door direct contact met ons op te nemen via info@highselect.nl of per telefoon op 033 – 46 556 39.
Heeft u vragen? Vind u, om wat voor reden dan ook, dat wij niet of niet geheel aan de geldende wet- en regelgeving omtrent privacy voldoen? Of ziet u mogelijkheid tot verbetering of het aanscherpen van dit Privacybeleid? Dan kunt u reageren op een door High Select, of door één van onze collega’s, verstuurde e-mails of direct contact met ons opnemen via info@highselect.nl of per telefoon op 033 – 46 556 39.

Disclaimer

Copyright © 2018

Website

Alle content op deze website wordt door High Select met grote zorgvuldigheid samengesteld en ingevuld. Het kan helaas voorkomen dat niet alle informatie correct wordt ingevuld desondanks alle inspanningen die High Select hierin verricht. Hetzelfde geldt voor alle directe en indirecte links en verwijzingen. High Select is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina’s waar de links naar verwijzen. Ten allen tijde hebben wij het recht om aanpassingen en veranderingen door te voeren aan de content van deze website.

High Select neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voorkomt uit het gebruik van de content/informatie op deze website. Wij geven geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat de website niet ten allen tijde operationeel en toegankelijk is. Door het gebruik van deze website of het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking, ontstaat er nooit een contractuele verbintenis tussen de desbetreffende partij en High Select.

High Select houdt zich afzijdig en is niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid en verlies van data, als gevolg van het gebruik van de content die beschikbaar is op deze website.

E-mail berichten

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van High Select zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan High Select geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt High Select u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst High Select u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it has been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into possession of this e-mail communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If you are not the intended recipient, you are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, and to destroy the original e-mail communication. High Select will not accept any liability for incorrect and incomplete transmission or delayed receipt of this e-mail.