Mijn eerste stap naar kennis opdoen in de zorg

Na het afronden van de master Strategisch Human Resource Management ben ik gestart met het Traineeship bij High Select. Tijdens mijn studie bedacht ik mij dat ik graag kennis wilde opdoen in de zorg. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg, voor patiënt én medewerker. Toch twijfelde ik over wat voor een organisatie bij mij zou passen en in welke functie ik de meeste waarde kan toevoegen. Binnen dit Traineeship krijg ik de mogelijkheid om dat te ontdekken.

Mijn eerste project in de zorg

Inmiddels ben ik ruim een half jaar bezig en heb ik mijn eerste projecten afgerond. Eind 2021 ben ik begonnen bij de vereniging samen Voor Betere Zorg. Dit is een interactief strategisch netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties met een gedeelde ambitie: de best mogelijke zorg en ondersteuning voor de inwoners van de regio realiseren. Als Projectleider Recruitment heb ik mij beziggehouden met het verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit. Ik werkte hiervoor samen met HR-professionals van zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, het UWV en de gemeente.

Mijn tweede project in de zorg

Begin 2022 ben ik met mijn tweede project gestart bij Zideris. Dit is een kleinschalige zorgorganisatie die begeleiding en ondersteuning biedt aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Bij Zideris heb ik een adviesrapport geschreven over het behoud van zorgmedewerkers. Enerzijds heb ik de uitstroomcijfers geanalyseerd, anderzijds ben ik bij locaties langs geweest om interviews af te nemen. Op basis hiervan heb ik aanbevelingen gedaan voor het terugdringen van de uitstroom.

Persoonlijk kennis die ik heb opgedaan in de zorg

Ik kijk terug op twee leerzame en leuke projecten. Enerzijds heb ik veel inhoudelijke kennis in de zorg opgedaan, anderzijds heb ik ook persoonlijke groei doorgemaakt. Ik weet beter wat mijn sterke punten zijn én waar ik energie van krijg. Binnen de projecten heb ik daarnaast de ruimte gekregen om met mijn ontwikkeldoelen aan de slag te gaan. Waar ik een half jaar geleden alle presentaties uit de weg ging, sta ik nu zelfverzekerd voor een groep. Ik ben erg blij met deze combinatie van persoonlijke én professionele ontwikkeling.

Professionele kennis die ik heb opgedaan in de zorg

Hoewel er binnen de zorg een groot personeelstekort is, besteden de meeste organisaties nog weinig aandacht aan het behoud van zorgmedewerkers. Veelal ligt de focus op het werven van nieuwe medewerkers, maar deze medewerkers worden niet vastgehouden. Bijna de helft van de nieuwe medewerkers stroomt namelijk binnen twee jaar weer uit. Om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te waarborgen, is het van groot belang om de uitstroom van zorgmedewerkers terug te dringen. Vaak wordt geroepen dat een hoger salaris dé oplossing is, maar er is meer nodig om medewerkers te behouden. Het gaat bijvoorbeeld ook om de manier van aansturing, het bieden van voldoende loopbaanmogelijkheden, het tonen van waardering en het verminderen van de regeldruk. Hierop is nog veel winst te behalen.

/ Saskia van Hamersveld

MSc Strategisch Human Resource Management
BSc Interdisciplinaire Sociale Wetenschap

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.

Heb je interesse in meer succesverhalen van onze Trainees?

Bekijk ook deze blogs: Emmy Wolfswinkel over het maatschappelijk betrokken Traineeship bij High SelectNoëlle van Limpt over samenwerkingspartners in de zorg: de hogesnelheidslijn of Eva Huitink over Traineeship in de sector Zorg en Welzijn: Toekomstbestendige zorg.